Miksi niin harva nainen päätyy tekemään musiikkia itse? Uusi hanke etsii vastausta kysymykseen

Kyselytutkimus on suunnattu sekä musiikkialalla jo pidempään työskennelleille että musiikkia opiskeleville tai muuten musiikkiin suuntautuville nuorille.
18.1.2023 10:43

Musiikkia kirjoittavista säveltäjistä, sanoittajista ja sovittajista peräti 80 prosenttia on miespuolisia. Nyt Teosto, Elements Music, Suomen Jazzliitto, Suomen konservatorioliitto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto, Suomen Säveltäjät, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Warner Music Finland Oy ja Yleisradio ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tarkoituksena on kartoittaa syitä tähän alan epätasaiseen sukupuolijakaumaan ja siihen, miksi niin harva nainen tai muunsukupuolinen päätyy tekemään musiikkia itse.

Vastausta näihin kysymykseen selvitetään kyselytutkimuksella, joka on suunnattu sekä musiikkialalla jo pidempään työskennelleille että musiikkia opiskeleville tai muuten musiikkiin suuntautuville nuorille. Kyselyllä kartoitetaan musiikin urapolkua, ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia, kohtelua musiikkialalla sekä alalla koettuja epäkohtia. Kyselyyn kannustetaan vastaamaan kaikkia, joilla on kontaktipintaa musiikkialaan, jotta ura- ja suuntautumisvalintoihin vaikuttavia asioita saataisiin esiin mahdollisimman laajasti. Kyselyyn voi vastata täysin anonyymisti ja vastaajien kesken arvotaan Tiketin ja F-Musiikin lahjakortteja sekä Musiikintekijä-lehden vuosikertoja.

Tulokset julkistetaan maaliskuussa 2023 ja tavoitteena on käynnistää niiden pohjalta kehittämistoimenpiteitä, joilla alan sukupuolijakaumaa voidaan tasapainottaa ja yhdenvertaisuutta parantaa.

Lisää luettavaa