Mitä saa julkaista parodian nimissä? Oikeudelta merkittävä päätös tekijänoikeuskiistassa

15.1.2024 14:42

Oulun käräjäoikeus antoi 15. tammikuuta tuomionsa rikosasiassa, joka koski Yleisradion somalinkielisen uutislähetyksen muokkausta ja muokatun version yleisölle välittämistä. Tuomioistuin katsoi syytetyn syyllistyneen tekijänoikeusrikokseen ja tuomitsi tämän sakkorangaistukseen.

Oikeus tuomitsi syytetyn suorittamaan tekijänoikeuslain mukaista hyvitystä teoksen käytöstä 640 euroa sekä korvauksia 2 260 euroa. Lisäksi oikeus kielsi henkilöä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Syytetty oli ilman Yleisradion lupaa valmistanut kappaleen uutislähetyksestä, muunnellut sitä lisäämällä siihen oman tekstityksensä ja välittänyt muunnellun version yleisölle Twitterissä (nykyinen X-viestipalvelu). Syytetyn lähetystallenteeseen lisäämä tekstitys oli oikeudenhaltijan mielestä sisällöltään rasistinen ja halventava. Uutistallenne oli keväältä 2020, ja siinä jaettiin tietoa juuri alkaneesta koronapandemiasta.

Syytetyn mukaan hän ei tarvinnut oikeudenhaltijan lupaa toiminnalleen, koska kyse oli parodiasta. Huhtikuussa 2023 voimaan tulleessa tekijänoikeuslain uudistuksessa lakiin lisättiin uusi tekijänoikeuden rajoitus, jolla nimenomaisesti sallitaan teosten vapaa käyttö parodiana, pastissina ja karikatyyrinä.

Tuomioistuin kuitenkin katsoi, ettei kyse ollut tekijänoikeuslaissa tarkoitetusta parodiasta vaan teoksen kielletystä muuntelusta. Tuomioistuin katsoi, että muokattu video sisälsi syrjivän viestin, ja viittasi perusteluissaan Euroopan unionin tuomioistuimen antamaan tulkintaohjeistukseen, jonka mukaan sallittuna parodiana ei voida pitää teosta, joka sisältää syrjivän viestin.

Kyse on ensimmäisestä tekijänoikeuslain uudistamisen jälkeisestä tuomiosta, joka koskee nykyistä tekijänoikeuslain mukaista parodiarajoitusta. Yleisradiota asiassa edusti Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry.

”Olemme tyytyväisiä, että saimme oikeuskäytännöstä vahvistuksen uuden parodiarajoituksen laajuudelle ja rajoille. Oikeudenhaltijoilla tuleekin olla oikeus kieltää teostensa hyödyntäminen syrjivän viestin välineenä”, toteaa TTVK ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala tiedotteessa.

Lisää luettavaa