Synkät pilvet väistyvät: muusikot rynnistivät pelastamaan lopetusuhan alla olleen Radio Helsingin

Radio Helsingin suunnasta on kuulunut viime viikkoina lähinnä mollivoittoisia uutisia. Vielä syyskuussa kerrottiin, että koko asema lopetetaan, ellei sille löydy uutta omistajaa. Radio Helsingin velkataakka oli paisunut liki sietämättömäksi, ja useat toimittajat jättivät aseman maksamattomien palkkioiden vuoksi.

Nyt näyttää kuitenkin huomattavasti paremmalta. Tuore tiedote nimittäin kertoo, että Helsingissä toimivaa G Livelab -klubia pyörittävä Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy on teh­nyt esi­so­pi­muk­sen Ra­dio Hel­sin­gin lii­ke­toi­min­nan os­ta­mi­ses­ta Kau­pun­ki­ta­ri­nat Oy:l­tä. Uusi omistaja on löytynyt, joten radioaseman toiminta saa jatkua. Hyvä!

Livelaboratorion taustalla on Muusikkojen liitto. Yhtiön hallitukseen kuu­luu musiikkipiireistä tuttu joukko: Ah­ti Vänt­ti­nen, Mar­kus Nor­denst­reng, Juk­ka Per­ko, Mai­ja Vilk­ku­maa, Min­na Pen­so­la, Mat­ti Lap­pa­lai­nen, Ma­ri Kärk­käi­nen ja Mat­ti Ni­ves. Livelaboratorio Oy:n toimitusjohtajana toimii Tan­ja Doug­lass.

”Ra­dio Hel­sin­gil­lä on tär­keä paik­ka mo­ni­muo­toi­sen mu­siik­ki- ja kau­pun­ki­kult­tuu­rin ää­nen­kan­nat­ta­ja­na, ja si­tä ha­lu­taan en­ti­ses­tään vah­vis­taa. On­kin osu­vaa, et­tä juu­ri muu­si­kot ovat kat­to­jär­jes­tön­sä kaut­ta mu­ka­na pe­las­ta­mas­sa ka­na­van toi­min­taa”, Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ah­ti Vänt­ti­nen kertoo tiedotteessa.

”Tä­mä on erit­täin luon­te­va rat­kai­su. Ra­dion uu­si ko­ti so­pii hy­vin ka­na­van toi­min­ta­ideo­lo­giaan ja se on myös erin­omai­nen paik­ka kas­vaa ja ke­hit­tyä mo­ni­muo­toi­sen kau­pun­ki­kult­tuu­rin sa­nan­saat­ta­ja­na”, komppaa epäilemättä perin juurin huojentunut Radio Helsingin tuleva entinen omistaja To­mi Ruo­ti­mo.

Onnittelut pirteän radioaseman väelle ja kuuntelijoille! Hyvinhän tämä loppujen lopuksi meni.