Syrjintää, häirintää, vähättelyä… – Moni kohtaa epäasiallista käytöstä musiikkialalla, kertoo tuore tutkimus

Jukka Pääkkönen

"On selvää, että alan yhdenvertaisuudessa ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemisessä on vielä paljon työtä tehtävänä", sanoo Muusikkojen liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kolme neljästä musiikkialalla toimivasta on kohdannut epäasiallista käytöstä viimeisen viiden vuoden aikana. Epäasiallista käytöstä kohtaavat erityisesti naiset, muunsukupuoliset sekä nuoret. Joka kymmenes vastaajista kertoo kohdanneensa epäasiallista käytöstä usein.

Epäasiallinen käytös ilmenee monessa eri muodossa. Vastaajista puolet oli kohdannut työssään epäasiallista kommentointia ja lähes kolmannes seksuaalista häirintää. Naisista seksuaalista häirintää oli kohdannut 41 prosenttia ja 20–35-vuotiaista 58 prosenttia. 45 prosenttia vastaajista oli kohdannut vähättelyä ja yli kolmannes koki, ettei uusista työmahdollisuuksista tiedoteta reilusti kaikille. Lähes kolmannes oli kohdannut poissulkemista epävirallisista keskusteluista ja lähes neljännes virallisista keskusteluista. Lähes puolet vastaajista koki, ettei samasta työstä makseta samanarvoista palkkaa. Näin kokivat erityisesti freelancerina työskentelevät musiikin esittäjät (52 %) verrattuna kuukausipalkkaisina työskenteleviin musiikin esittäjiin, joista näin koki 29 %.

”On selvää, että alan yhdenvertaisuudessa ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemisessä on vielä paljon työtä tehtävänä. Onneksi asiaan on monin tavoin alalla jo tartuttukin. Tietoa ja työkaluja on olemassa ja lisää on tekeillä – nyt on aika ottaa ne käyttöön, ja siihen tarvitaan meitä ihan kaikkia. Muusikkojen liitossa asian parissa työskentelee vuodenvaihteessa aloittanut yhteisökoordinaattori, johon jäsenet voivat olla yhteydessä esimerkiksi yhdenvertaisuuteen, epäasialliseen käytökseen ja syrjintään liittyvissä kysymyksissä”, kertoo liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen.

”Alalla olisi nyt tärkeää lähteä tiukasti puuttumaan tilanteisiin, joissa epäasiallista käytöstä ilmenee ja luoda koko alan kattavat käytännöt epäasiallisen käytöksen turvalliseen raportoimiseen ja tapausten asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi alalla tulisi käydä avointa keskustelua epäasiallisesta käytöksestä ja siitä, ettei sitä hyväksytä missään tilanteessa. On äärimmäisen tärkeää, että myös johto- ja valta-asemissa olevat henkilöt osallistuvat näihin keskusteluihin”, sanovat Maija Koponen ja Iida Nalli kyselyn toteuttaneelta Inklusiivilta.

Inklusiiv toteutti kyselyn Muusikkojen liiton, Suomen Musiikintekijöiden, Music Finlandin, Musiikin edistämissäätiön, Gramexin, Musiikkituottajien, Suomen Jazzliiton, Suomen Musiikkikustantajien, Suomen Sinfoniaorkestereiden, Suomen Säveltäjien ja Teoston tilauksesta. Kyselyyn vastasi 1012 musiikkialalla toimivaa ja työskentelevää henkilöä. Kyselyyn vastanneista yli puolet (54 %) oli musiikin esittäjiä, kuten artisteja tai muusikoita. Kolme neljästä (74 %) vastaajasta oli toiminut alalla yli 10 vuotta.