Heavy metal voi edistää kriittistä ajattelua, väittää kanadalaisprofessori

Edmontonilaisen McMasterin yliopiston psykologian apulaisprofessori Rodney Schmaltz kirjoittaa Frontiers in Psychology -artikkelissaan, kuinka heavy metal -musiikki voi hyödyntää opiskelijoiden kykyä kriittiseen ajatteluun, olemassa olevan todistusaineiston arviointikyvyn ja tutkimusmetodien kehittämistaitojen harjaannuttamisen kautta.

Yhtenä esimerkkinä väitteidensä tueksi Schmaltz nostaa kuuluisan, vuoden 1990 Judas Priest -oikeudenkäynnin, jossa yhtyettä syytettiin alitajuntaan vaikuttavien viestien levittämisestä Stained Class -albuminsa välityksellä. Syytteiden mukaan nämä väärinpäin nauhoitetut piiloviestit ajoivat kaksi nuorta yhtyeen fania itsemurhaan joulukuussa 1985.

– Judas Priestin tapaus kirvoittaa oppilaiden keskuudessa mielenkiintoisia keskusteluja siitä, kuinka epätavalliset syytökset vaativat vastineekseen epätavallisia todisteita, professori Schmaltz selventää ja jatkaa:

– Oppilaat joutuvat haastamaan itsensä yrittäessään selvittää eri tapoja tutkia alitajuisten viestien vaikutusta ihmisen käytökseen ja vertaillessaan keksimiään metodeja todellisuudessa juttua varten käytettyihin menetelmiin. Tämä puolestaan auttaa heitä paremmin ymmärtämään muuttujien käsittelyä, tilannevaateita ja yleistettävyyteen liittyviä kysymyksiä.

Schmaltzin teorioinnin mukaan raskaamman musiikin arvokkuus opetuskäytössä piilee sen ja haitallisen käytöksen yhteyttä käsittelevässä tutkimusaineistossa.

– Opettajat voivat esittää kysymyksen heavy metallin ja sen haitallisuuden välisestä yhteydestä ja oppilaat voivat puntaroida niiden perusteita, tarkastella väitteitä kriittisessä valossa ja lopulta tehdä johtopäätöksiä saatavilla olevan aineiston pohjalta, Schmaltz summaa.

Samassa yhteydessä professori nostaa esiin myös heavy metallin haitallisuutta puoltavan tieteellisen todistusaineiston vähäisyyden ja muistuttaa metallimusiikin ihmiseloon positiivisesti vaikuttavista käytännön tekijöistä. Niiden osalta hän viittaa erityisesti vuonna 2015 julkaistuun, tohtori Tasha R. Howen johtaman ryhmän teettämään kyselytutkimukseen, jonka mukaan 1980-luvun metallifanit olivat verrokkiryhmiään tyytyväisempiä nuoruuteensa ja mukautuivat paremmin aikuisuuden asettamiin vaatimuksiin.