Musiikkialalla esiintyy runsaasti etniseen taustaan, sukupuoleen ja ikään kohdistuvaa syrjintää, kertoo Teoston tutkimus

21.3.2024 09:23

Suomen musiikkialalla esiintyy edelleen runsaasti syrjintää ja epäasiallista kohtelua, kertoo Teoston tutkimus. Syrjintä voi olla yhtä lailla etniseen taustaan, ikään kuin sukupuoleen liittyvää epäasiallista kohtelua.

Teosto teetti helmi–maaliskuussa kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin yhdenvertaisuuden tilaa sekä syrjintää musiikkialalla. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 914 musiikkialalla toimivaa henkilöä. Valtaosa vastaajista oli musiikin säveltäjiä, sanoittajia tai esittäjiä. Vastauksia saatiin voittopuolisesti freelancereilta, mutta kokemuksiaan jakoivat myös järjestöjen ja organisaatioiden työntekijät sekä yrittäjät.

Kyselyn tulokset ovat kolkkoja. Alle puolet (49 %) musiikkialalla toimivista pitää alaa yhdenvertaisena. Selvästi yli puolet (54 %) on kokenut jonkinlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua.

Eniten syrjintää koetaan etnisten vähemmistöjen joukossa: heistä 61 % on kokenut syrjintää tai epäasiallista kohtelua taustansa vuoksi. Sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää on kokenut kaksi kolmesta naisesta musiikkialalla. Miehistä sukupuolista syrjintää on kokenut vain 14 %. Ikäsyrjintää on kokenut yli kolmannes musiikkialalla toimivista. Ikäsyrjintää koetaan kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten nuorimmissa ja yli 50-vuotiaden ikäryhmässä.

Syrjintää on koettu eniten kollegoiden taholta (72 % syrjintää kokeneista). Yleisimpiä syrjinnän muotoja oli vähättely, asiantuntemuksen aliarviointi tai tunnustuksen puute. Puolet oli kokenut myös ulkopuolelle jättämistä tai epäasiallista kommentointia.

Kolmannes syrjintää kokeneista kertoi, ettei heille oltu maksettu samanarvoisesta työstä samaa korvausta. 61 % syrjintää kokeneista kertoi sen vaikuttaneen kielteisesti urakehitykseen ja 41 % kertoi harkinneensa alan vaihtoa syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun vuoksi. Vain neljännes oli raportoinut syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta eteenpäin jollekin taholle.

”Vaikka eteenpäin on menty, syrjintää ja epäasiallista kohtelua on kokenut yhä yli puolet alalla toimivista. Syrjinnän kokemuksia on kaikissa alan ammattiryhmissä aina yrityspuolen toimijoista freelancereihin ja järjestöihin. Paljon on siis vielä työtä tehtävänä”, tutkimushanketta koordinoinut Teoston viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Aura kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksen tarkempia tuloksia voi lukea Teoston sivuilta. Tutkimuksen toteutti Teoston toimeksiannosta tutkimustoimisto Vastakaiku.

Lisää luettavaa