Tapahtumateollisuus kritisoi THL:n taulukkoa, jolla arvioidaan tapahtumien tartuntatautiriskiä – ”Keskeneräisenä julkaistu taulukko ruokkii vääränlaisia mielikuvia”

Jukka Pääkkönen

Tapahtuma-alan kattojärjestö otti kantaa hallituksen päivitettyyn hybridistrategiaan.

Hallitus esitteli maanantaina 6.9. uuden koronastrategian, jonka päätavoitteena on saada yhteiskunta avattua ja pidettyä auki. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että laajan pandemian torjuntatoimet muuttuvat tavanomaisemman tartuntataudin torjumiseksi eikä yhteiskunnan toimintoja tai pieniriskisiä tilaisuuksia rajoitettaisi, vaikka alueilla esiintyi tartuntaryppäitä. Kohtuullisen riskin tilaisuuksiin asetettaisiin ”kohdennettuja suosituksia” ja vain suuren riskin toimintaa rajoitettaisiin tarkasti valikoiden. Valmistelussa on myös koronapassi, jonka kanssa mahdollisista rajoituksista voisi poiketa.

Hallituksen mukaan alueellisista epidemiavaiheista ja niihin liittyvistä suosituksista luovutaan, kun 12 vuotta täyttäneen väestön rokotekattavuus on 80 prosenttia. Tämä kattavuus saavutetaan arvion mukaan lokakuun puoliväliin mennessä.

Tapahtuma-alan edunvalvontajärjestö Tapahtumateollisuus ry on julkistanut tiedotteen, jossa kommentoidaan hallituksen päivitettyä hybridistrategiaa. Tapahtumateollisuudesta on hyvä edistysaskel, että hallitus on antanut rajoituksista luopumiselle selkeät tavoitteet ja aikataulun, jonka myötä alan yritykset voivat alkaa jo suunnitella tulevaa ja asiakkaat uskaltavat tehdä ostopäätöksiä.

”Rajoituksista luovuttaessa ennakoimme patoutuneen kysynnän purkautuvan nopeasti. Erityisesti yritystapahtumien osalta on jo marras-joulukuulle kasvavaa kiinnostusta. Hallituksen antama viesti tuo ennustettavuutta ja vahvistaa luottamusta”, kiittää Tapahtumateollisuuden johtaja Kati Kuusisto.

Strategian päivityksen toimeenpanoon liittyy kuitenkin Tapahtumateollisuuden mukaan yhä merkittäviä epäselvyyksiä ja näin pitkään jatkuneen kriisin jälkeen liiketoiminnan käynnistäminen ei onnistu ongelmitta. Toimialalla on esimerkiksi merkittävä työvoimapula, jonka järjestö ennakoi pahenevan entisestään syksyn aikana. Pitkään jatkuneiden sulkutoimien vuoksi alalta on poistunut suuri määrä yrityksiä ja työntekijöitä, minkä vuoksi tapahtumapalveluiden saatavuudesta voi tulla pulaa.

Tapahtumateollisuus myös katsoo, että alueellisten viranomaisten päätöksenteon tueksi laadittu, THL:n verkkosivuilla julkaistu eri tapahtumien koronariskipotentiaalia arvioiva taulukko on vahvasti kyseenalainen. Tapahtumateollisuus kritisoi sitä, ettei taulukon valmistelu ole ollut avointa eikä toimialaa olla kuultu sitä tehdessä. Taulukon taustalla olevaa tietopohjaa ei ole julkistettu, joten sen perusteita ei voida arvioida. Taulukosta löytyy myös selkeitä ristiriitaisuuksia, kuten ulkotapahtumien määrittäminen korkeimpaan riskiluokkaan.

”Keskeneräisenä julkaistu taulukko ruokkii yleisöissä vääränlaisia mielikuvia, jonka eiliset reaktiot jo osoittivat. Hallinnon huonosti harkittu viestintä aiheuttaa jälleen alallemme tappioita ja hidastaa elpymistä”, Kuusisto harmittelee.