Kaksi kolmesta naisesta kokee vähättelyä ja ammattitaitonsa aliarviointia, selviää musiikkialan yhdenvertaisuusraportista

Suunta on parempaan, mutta kehitys on hidasta, todetaan Teoston raportin yhteenvedossa.
18.4.2024 18:47

Teosto on julkistanut tuoreen yhdenvertaisuustutkimuksensa tulokset. Raportista käy ilmi, että musiikkialalla on tapahtunut myönteistä kehitystä tasa-arvossa, mutta kehitys on hyvin hidasta ja yhdenvertaisuuden edistämisessä on vielä paljon työtä tehtävänä.

Naisten ja miesten näkemykset alan yhdenvertaisuudesta eroavat merkittävästi, sillä Suomessa 57 prosenttia miehistä pitää alaa yhdenvertaisena, kun taas naisista näin ajattelee vain 36 prosenttia naisista. Tulokset ovat samansuuntaisia myös globaalissa tutkimuksessa. Suomessa erityisen yleistä on naisten pätevyyden vähättely ja ammattitaidon aliarviointi, jota kokee lähes kaksi kolmesta naisesta Suomessa, kun globaalisti osuus on 35 prosenttia. Naiset kokevat lisäksi keskeytyksiä tai näkemysten huomioimatta jättämistä keskustelussa neljä kertaa miehiä enemmän.

Seksuaalinen häirintä on puolestaan globaalisti yleisempi ongelma kuin Suomessa. Maailmalla seksuaalista häirintää on kokenut kolme viidestä naisesta. Suomessa taas häirintää musiikkialalla on kokenut kaksi viidestä. Epäasiallista kommentointia oli naisista kokenut puolet, miehistä vain joka kymmenes.

Edellinen häirintää ja epäasiallista kohtelua mittaava kysely Suomen musiikkialalla tehtiin vuonna 2022, jonka jälkeen alalla on tehty useita toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi. Moni asia näyttää kehittyneen myönteiseen suuntaan: eniten parannusta on tapahtunut kokemuksessa epätasa-arvoisesta palkkauksesta, mutta myös epäasiallinen kommentointi ja vitsien laukominen sekä seksuaalinen häirintä näyttävät vähentyneen merkittävästi.

Tutustu koko raporttiin tästä.

Lisää luettavaa