”Kohdistakaa rajoitukset sinne missä niillä on oikeasti vaikutusta eikä sinne mihin niitä on helpointa kohdistaa” – Muusikkojen liitto vetoaa päättäjiin kannanotossaan

Yleisöä Mitäs Mitäs Mitäs -festivaaleilla 2017

Esittävää taidetta koskevat rajoitukset eivät ole kokonaistalouden tai koronatartuntojen hillitsemisenkään kannalta merkittäviä, mutta ne ovat näkyviä ja synnyttävät vaikutelman siitä että jotakin tehdään, todetaan liiton kannanotossa.

Tänään astuivat pääkaupunkiseudulla voimaan entisestään tiukennetut koronarajoitukset. Uudet ohjeistukset muun muassa rajoittavat sisällä järjestettävien yleisötapahtumien katsojamäärät maksimissaan 20 henkeen, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että lukuisat konsertit ja muut kulttuurialan tapahtumat joudutaan perumaan seuraavien kolmen viikon ajalta. Jo pelkästään Meteli.net-sivuston listauksen mukaan rajoitus koskee noin kahtasataa keikkaa.

Muusikkojen liitto on julkaissut kannanoton näihin viimeisimpiin tiukennettuihin rajoituksiin, jotka kuristavat jo ennestään suurin vaikeuksiin joutunutta tapahtuma-alaa entisestään. Liiton kannanotossa kritisoidaan sitä, että tunnollisesti kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeistuksia noudattaneita kulttuurialan toimijoita rangaistaan, vaikka tilastollisesti korona ei leviä keikoilla merkittävästi. Liiton mielestä esittävästä taiteesta on tehty sijaiskärsijä, koska sen toimintaa on helppo rajoittaa.

”Koronatoimia tarvitaan, eikä niiden kohdentaminen ole helppoa – varsinkaan johtopäätösten tekeminen tiedossa olevista tosiseikoista. Toivottavaa kuitenkin olisi, että rajoitukset kohdentuisivat sinne, missä niille on tarvetta”, liiton kannanotossa todetaan.

”Vastuulliset, ammattimaisesti esittävän taiteen tilaisuuksia järjestävät konserttitalot, Kansallisooppera, teatterit, festivaalit ja pienemmät estradit ovat esimerkillisesti noudattaneet turvatoimia sekä yhdessä laatineet koko alaa koskevia ohjeita ja toimintamalleja. Siksi emme ihmettele, että kysymyksiä herää nyt siitä, miksi juuri niiden toimintaa päätetään rajoittaa. Rajoitusten mukaan kokoontuminen näyttää olevan mahdollista, kunhan siihen ei sisälly taidetta. On epäreilua, että sulkujen myötä vastuulliselta yleisöltä viedään tarjonta. Karaoken järjestämiseen ravintolassa eivät Uudenmaan rajoitukset vaikuta, mutta jos ammattitaiteilija laulaa tai soittaa, yleisömäärää on pudotettava kahteenkymmeneen, alle kannattavuusrajan.”

”Kysymys on myös arvoista ja arvovalinnoista. Onko esittävän taiteen rajoittaminen koronatilanteessa poliittisesti liian helppoa ja houkuttelevaa? Vaikka käsillä olevat esittävää taidetta koskevat rajoitukset eivät ole kokonaistalouden tai koronatartuntojen hillitsemisenkään kannalta merkittäviä, ne ovat näkyviä ja synnyttävät vaikutelman siitä että jotakin tehdään, mikä on politiikassa tärkeää. Eikä ole pelättävissä että kulttuurikenttä nousisi kapinaan, kun se on melko suurelta osin yhteiskunnan eli koronatoimia kohdentavan poliittisen järjestelmän tuen varassa.”

”Muusikot ja muut esittävät taiteilijat ovat keskimäärin pienituloisia. Heillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa toimia sijaiskärsijöinä. Lakkoonkaan ei voi ryhtyä kun työt on jo menneet. Voimme vain pyytää päättäjiltä: Kohdistakaa koronarajoitukset sinne missä niillä on oikeasti vaikutusta eikä sinne mihin niitä on helpointa kohdistaa”, liitto vetoaa.

Lue Muusikkojen liiton kannanotto kokonaisuudessaan täältä.