Metallimusiikki ja -identiteetti on hyväksi nuorten mielenterveydelle, väittää tuore tutkimus

Australiassa on tutkittu metallimusiikin ja sen ympärille mallinnetun identiteetin yhteyttä nuorten mielenterveyteen. Juuri julkaistun tutkimuksen tulosten mukaan metal suojaa 18-24-vuotiaita nuoria stressiltä ja kiusaajilta.

”Metal-identiteetin on yleisesti esitetty johtavan mielenterveysongelmiin, mutta virheellisen perustein”, tutkijat kirjoittavat. ”Tutkimme yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia metalin ympärillä keskustelemalla suoraan nuorten metallifanien kanssa. Kävimme useita, epämuodollisia keskusteluja 18-24-vuotiaan 28 australialaisen (23 miestä ja 5 naista), identiteettinsä vahvasti metaliin itsensä liittäneen nuoren kanssa ja huomasimme, että metal-identiteetti ja -yhteisöt suojelivat heitä mielenterveysongelmilta. Keskusteluiden puhtaaksikirjoituksista löytyi 4 pääteemaa: heitä kaikkia kiusattiin tai syrjittiin koulun sosisaalisessa ympäristössä; he pitivät metallimusiikin iskevyydestä ja sanoituksista ollessaan vihaisia tai eristettyjä; he tunsivat olevansa metallifanien muodostaman yhteisön suojeluksessa, vaikkakin monessa tapauksessa yhteisö oli pikemminkin kuviteltu kuin todellinen; metal-identiteetin ilmentäminen auttoi pitämään kiusaajat, vähättelijät ja muut aisoissa ja auttoi löytämään ystäväryhmiä. Keskustelemalla suoraan nuorten metallifanien kanssa ilmeni, että metal-identiteetti auttoi tutkimukseen osallistujia selviämään haastavien ympäristöjen aiheuttamasta stressistä sekä rakentamaan vahvoja ja kestäviä identiteettejä ja yhteisöjä, lievittäen näin potentiaalisten mielenterveysongelmien syntymisen mahdollisuutta.”

Voit käydä lukemassa tutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan täältä.