”Musiikkialalla työskentely saattaa hyvinkin tehdä muusikot sairaiksi”, väittää tuore tutkimus

Muusikot ja musiikkialalla työskentelevät saattavat olla yli kolme kertaa muuta väestöä alttiimpia masennukselle, selviää tuoreesta, Help Musicians UK -järjestön julkaisemasta tutkimuksesta. ”Voiko musiikki tehdä sinut sairaaksi” -nimellä kulkevassa tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 2 211 ihmistä Westminsterin yliopiston ja sen musiikkialaan keskittyneen MusicTank -ajatushautomon toimesta. Suurin osa haastatelluista toimi muusikkoina, konserttihenkilöstönä, musiikkialan hallintotehtävissä ja/tai äänituotannon parissa.

Kaikkiaan 71 prosenttia vastanneista kertoi kokeneensa ahdistusta ja paniikkihäiriöitä. 65 prosenttia oli puolestaan kärsinyt masennuksesta. Vertailun vuoksi virallisten lukujen mukaan kaikkiaan 19% yli 16-vuotiaista briteistä on kärsinyt masennuksesta, ahdistuksesta tai molemmista. Näiden tulosten valossa raportissa päädytäänkin pahaenteisesti toteamaan, että ”musiikkialalla työskentely saattaa hyvinkin tehdä muusikot sairaiksi”.

Syitä tähän alttiuteen löydetään muun muassa huonoista työskentelyoloista, joihon lukeutuvat elannon ansaitsemisen vaikeus, sosiaalisen elämän kannalta hankalat työajat, uupumus ja vaikeus suunnitella tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä. Toiseksi merkittäväksi tekijäksi nousi puolestaan työstä saatavan tunnustuksen puute ja musiikin vahva sidos identiteettiin, jolloin se päätyy helposti määrittäämään ihmisen koko minuutta.

Työ musiikkialalla aiheuttaa myös fyysisiä haittoja, jotka näkyvät esimerkiksi muskuloskeletaalisina häiriöinä. Lisäksi monet naisvastaajista kokivat ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä nostivat esiin myös kohtaamansa seksistiset asenteet ja suoranaisen seksuaalisen häirinnänkin.

Vastausten yhteenveto on luettavissa kokonaisuudessaan täältä. Tekijät lupailevat tutkimuksen seuraavassa vaiheessa sukeltavansa syvemmälle nyt esiin nousseiden ongelmakohtien analysoinnissa ja kartoittavansa sen perusteella potentiaalisia lähestymistapoja niiden ratkaisemiseksi. Help Musicians UK:n toiveissa on myös alkaa tarjota muusikoille suunnattuja mielenterveyspalveluita vuoden 2017 aikana.