Musiikkialan järjestöjen vaatimus päättäjille: Tapahtumien rajoituksia on alettava purkaa välittömästi

Jukka Pääkkönen

Järjestöt vaativat, että rajoituksista luovutaan kokonaan helmikuun puoleen väliin mennessä.

Useat musiikkialan järjestöt ovat allekirjoittaneet toimenpidevaatimuksen, jossa päättäjiltä vaaditaan musiikkitapahtumiin kohdistuvien koronarajoitusten purkamista, menetyksiin suhteutettuja koronatukia sekä aloitetta pitkän aikavälin toimenpidekokonaisuuteen, jolla ala saataisiin takaisin pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle.

”Musiikkialaa ei saa enää rajoittaa tiukemmin kuin muuta yhteiskuntaa. Ei ole voitu osoittaa, että musiikkitapahtumien rajoituksilla olisi ollut merkittävää vaikutusta tartuntamääriin”, vaatimuksessa todetaan.

Järjestöt vaativat, että tapahtumien rajoituksia aletaan purkaa välittömästi asteittain niin, että niistä luovutaan kokonaan helmikuun puoliväliin mennessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ravintolatoimintaa voi jatkaa vähintään kello 23 asti. Mikäli rajoituksia tarvitaan uudelleen, tulee niiden olla tiukasti välttämättömyysperiaatteeseen perustuvia ja alalle on kerrottava selkeästi, miten koronanhoidossa edetään ja millä perustein rajoitukset puretaan.

Mikäli koronapassin käyttöä jatketaan, järjestöt vaativat, että sitä käytetään vain välttämättömän ajan ja ainoastaan rajoitusten vaihtoehtona. Lisäksi vaaditaan, että riskiarviot perustuvat tutkittuun tietoon ja läpinäkyvään dataan – THL:n kritisoitua riskipotentiaalitaulukkoa ei tule enää käyttää päätöksenteossa tai rajoitusten perusteena.

Lisäksi järjestöt vaativat, että alan tukia jatketaan niin kauan kuin rajoitusten vaikutukset jatkuvat ja tukimekanismeja valmisteltaessa on hyödynnettävä alan omaa asiantuntemusta.

”Tukien tulee olla riittäviä suhteessa menetyksiin ja ne tulee kohdentaa siten, että ne kattavat koko sen musiikkialan moninaisen kentän, joka on koronasta kärsinyt – ilman väliinputoajia.”

Järjestöt vaativat päättäjiä, puolueita ja eri hallinnonaloja myös rakentamanaa yhteistyössä toimenpiteitä, joilla turvataan perustoiminnan edellytykset, työllisyys, alan kehittyminen ja paluu pandemiaa edeltäneeseen kasvuun. Musiikkiala on esittänyt ehdotuksen tällaisesta toimenpidekokonaisuudesta pääministereille jo joulukuussa.

Lue musiikkijärjestöjen toimenpidevaatimus kokonaisuudessaan tästä. Vaatimuksen ovat allekirjoittaneet Music Finland, LiveFIN, Teosto, Gramex, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Muusikkojen Liitto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät, Musiikkituottajat – IFPI Finland, IndieCo, Musiikin edistämissäätiö, Music Managers Forum Finland, SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit, Suomen musiikkineuvosto ja Suomen Jazzliitto.

LiveFIN on esittänyt Suomen hallitukselle yhdessä muiden musiikkialan järjestöjen kanssa toimenpidevaatimuksen:❌…

Julkaissut LiveFIN Tiistaina 25. tammikuuta 2022