Miten tapahtumia voidaan taas järjestää? Ministeriö julkaisi kolmivaiheisen esityksen yleisötilaisuuksien avaamiseksi

Kun koronatilanne helpottaa, rajoituksia voitaisiin purkaa kolmessa vaiheessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä, jossa ovat olleet edustettuina OKM, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Poliisihallitus, Kirkkohallitus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, esittävä taide, Finland Festivals ry, Kulta ry, Tapahtumateollisuus ry, Suomen Olympiakomitea ry, Helsingin Jalkapalloklubi ja Warner Music Live sekä asiantuntijoina Suomen Filmikamari ry, Mara ry, esittävä taide, Suomen Teatterit ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Forum Artis sekä YLE:n tapahtumat, live ja urheilu, on julkaissut esityksen, jossa esitellään portaat yleisötilaisuuksien asteittaiseen avaamiseen tautitilanteen helpottaessa.

Tällä hetkellä yleisötilaisuuksia rajoitetaan koko maassa ja rajoitukset/suositukset riippuvat siitä, missä vaiheessa epidemia milläkin alueella on. Työryhmän esityksen mukaan rajoituksia voitaisiin purkaa kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa yleisötilaisuuksia voitaisiin järjestää, kun epidemia on alueella perus- tai kiihtymisvaiheessa eli alle 75 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden jaksolla. Tällöin voitaisiin järjestää yli 50 hengen tilaisuuksia, jos yleisölle on osoitettu ennakkoon suunniteltu paikka ja seurueet voivat välttää lähikontaktia toisiinsa.

Toinen vaihe edellyttäisi epidemiatilanteen laskua koko maassa kolmen viikon ajan eli valtakunnallisesti alle 50 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tällöin yleisötilaisuuksien enimmäisyleisömäärää määräytyisi varatun tilan suuruuden ja erityispiirteiden perusteella. Kolmannessa vaiheessa rajoitukset poistuisivat, kun uusia tartuntoja todettaisiin enää satunnaisesti ja riittävä rokotekattavuuden taso on saavutettu. Sisätiloissa olisi voimassa kasvomaskin käyttösuositus niin kauan kuin viranomaiset sitä suosittavat.

Kaikissa kolmessa vaiheessa tilaisuuden järjestäjät sitoutuisivat noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä laatimia ohjeita tartuntojen ehkäisemisestä. Lisäksi huomioon olisi otettava vastuullisten tapahtumien periaatteet, jotka ovat valmistuneet joulukuussa 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön turvalliset tapahtumat työryhmän työnä.

Kyseessä on vasta esitys valtioneuvostolle eli tapahtumien järjestämistä säätelee jatkossakin sekä lainsäädäntö että viranomaispäätökset.