Tapahtumateollisuus vie AVI:n oikeuteen – Yleisörajoituspäätösten laillisuus ja perustelut ovat vahvasti kyseenalaisia, sanoo alan keskusjärjestö

Jukka Pääkkönen

"AVI perustelee päätöksiä usein hybridistrategian linjauksilla. Valtioneuvoston laatima hybridistrategia ei kuitenkaan ole asiakirja, jolla voidaan ohittaa eduskunnan lailla säätämät turvavälin asettamisen epidemiologiset perusteet", sanoo Tapahtumateollisuus ry:n johtaja.

Useat tapahtumateollisuuden yritykset ovat valittamassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 14.6. ja 6.7. tekemistä yleisötilaisuusrajoituksia koskevista päätöksistä hallinto-oikeuteen. Alan keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry:n julkaiseman tiedotteen mukaan AVI:n päätösten laillisuus ja perustelut ovat vahvasti kyseenalaisia ja tähän jo pitkään jatkuneeseen tartuntatautilain käyttöön halutaan saada tuomioistuimen näkemys ja ratkaisu.

Tuoreissa päätöksissä velvoitetaan edelleen pitämään kahden metrin turvavälejä yleisötilaisuuksissa, vaikka AVI on kumonnut tartuntatautilain 58 d §:n nojalla asettamansa vaatimuksen turvavälien pitämisestä asiakas- ja osallistujatiloissa, koska AVI:lla ei ollut enää lakiin perustuvaa epidemiologista perustetta pitää turvavälivaatimusta voimassa. Tapahtumateollisuuden mukaan valtioneuvoston hybridistrategiaan on myös sisällytetty sellaisia tapahtumaelinkeinoon kohdistuvia rajoitustoimia, joista eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan on säädettävä tarkasti laissa.

”Käsityksemme mukaan AVI on soveltanut tartuntatautilain 58 §:ää ilmeisen väärin. Jos turvavälin määräämiselle toisaalla tartuntatautilaissa edellytetty välttämättömyysedellytys ei täyty, ei turvavälin määrääminen voi olla mahdollinen toisaalla samassa laissa olevan toisen säännöksen kautta. Sama rajoitustoimi ei siis voi olla yhtä aikaa samaan epidemiologiseen tietoon perustuvan välttämättömyysarvion perusteella sekä välttämätön että ei-välttämätön”, kommentoi Tapahtumateollisuuden johtaja Maria Sahlstedt.

”AVI perustelee päätöksiä usein hybridistrategian linjauksilla. Valtioneuvoston laatima hybridistrategia ei kuitenkaan ole asiakirja, jolla voidaan ohittaa eduskunnan lailla säätämät turvavälin asettamisen epidemiologiset perusteet, ja siten eduskunnan perustuslakivaliokunnan tekemä arvio elinkeinovapauden rajoitusten hyväksyttävyydestä.”

”Emme kiistä sitä, etteikö koronaepidemian vuoksi yleisötilaisuuksille olisi tarpeen asettaa oikein suhteutettuja ja perusteltuja rajoituksia. Tapahtumajärjestäjämme ovat noudattaneet viranomaismääräyksiä erittäin vastuullisesti ja toteuttaneet kaikki vaaditut toimenpiteet. Aluehallintoviranomaisten päätökset ja niihin velvoittavaksi osaksi liitetyt ohjeet ovat kuitenkin niin räikeästi kyseenalaista lainkäyttöä, että se tulee saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Yhdenvertaisen kohtelun ja välttämättömyysperusteiden on toteuduttava oikeusvaltiossa.”

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä valtakunnallisesti. Toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa ja se työllistää lähes 200 000 ihmistä.

Tapahtumateollisuuden elinkeinotoiminta on ollut vahvasti rajoitettua tai kiellettyä yhtämittaisesti maaliskuusta 2020 alkaen. Tapahtumateollisuuden teettämien tutkimusten ja kyselyiden mukaan alan yritysten liikevaihdot ovat tänä aikana pudonneet 80-95 %. Koko toimialan menetysten vuoden 2020 osalta on arvioitu olevan jopa 1,9 miljardia eroa. Koronakriisin vuoksi tapahtumateollisuudessa on ollut lomautettuna lähes 10 000 työntekijää ja vuoden 2020 aikana työllistämättä jäi lähes 140 000 tilapäistä työntekijää.