”Korona vaikuttanut eniten niihin, joiden päätyö on musiikki” – Teoston kysely kertoo karua kieltä koronan vaikutuksista musiikkialaan

Lähes neljännes Teoston musiikkia tekevistä asiakkaista sanoo, että heidän vuositulonsa ovat laskeneet koronapandemian vuoksi yli 50 prosenttia, kertoo Teoston asiakkailleen tekemä kysely.

Toukokuussa 2021 tehtyyn kyselyyn vastasi kaikkiaan 403 Teoston asiakkaana olevaa musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa.

Kyselyllä selvitettiin Teoston asiakkaiden nykyistä toimeentuloa, koronan vaikutuksia siihen sekä tyytyväisyyttä Teoston edunvalvontaan.

24 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän tulonsa ovat koronapandemian vuoksi pudonneet yli 50 prosenttia. 13 prosentilta vuositulot ovat pudonneet jopa yli 80 prosenttia. Erityisesti suurista pudotuksista ovat kärsineet musiikkialan ammattilaisfreelancerit ja yrittäjät, joiden tulot tulivat pääasiallisesti musiikkialan palkkioista tai laskutuksesta.

Teoston keräämät tekijänoikeuskorvaukset putosivat koronavuonna noin 10 prosenttia. Kyseiset korvaukset ovat vain pieni osa kokonaisansioista 53 prosentille, mutta ne muodostavat kuitenkin yli puolet tuloista 15 prosentille vastaajista.

Alla kokonaistulojen laskua havainnollistava ympyräkaavio.