Säännöllinen konserteissa käynti voi lisätä elinaikaasi jopa yhdeksällä vuodella, väittää tuore englantilaistutkimus

7.4.2018 22:53

Konsertissa käynti kahden viikon välein voi lisätä vuosia elämääsi. Mobiilioperaattori O2:n ja Goldsmith yliopiston käyttäytmistieteeseen erikoistuneen luonnoitsija Patrick Faganin tekemän tutkimuksen mukaan jo 20 minuutin keikkakokemus lisää hyvinvointia 21 prosentilla, kun vastaavat luvut jäävät joogan osalta 10 prosenttiin ja koiran ulkoiluttamisen kohdalla puolestaan 7 prosenttiin.

Löydöksiin päädyttiin tutkimusta varten kehitettyjen psykometristen ja sykettä mittaavien testien perusteella. Keikalla keikkuminen lisäsi Faganin ja kumppanien mukaan oman arvon ja läheisyyden tuntemuksia 25%, samalla kun psyykkinen stimulaatio kasvoi jopa 75:llä prosentilla. Korkeaksi luokiteltavien hyvinvoinnin tuntemusten on aiemmin todettu lisäävän elinaikaa parhaimmillaan jopa yhdeksällä vuodella.

Säännöllisyys paljastui merkittäväksi tekijäksi hyötyjen taustalla, joten pelkällä satunnaisella keikkojen katselmuksella kaikista niiden suomista terveyshyödyistä ei pääse nauttimaan. O2:n markkinointipäällikkö Nina Bibby kommentoi löydöksiä seuraavasti: ”Kaikkihan me tiedämme kuinka suosikkiartistiemme näkeminen livenä on hyväksi, mutta nyt siitä on myös todisteet.”

”Tutkimuksemme osoittaa keikkakokemusten perusteellisen vaikutuksen terveyteen, onnellisuuteen ja hyvinvointiin – säännöllisyyden ollessa avain sen hyötyihin. Yhdistäessämme kaikki O2:n tutkimuksessa esiin tulleet löydökset päädymme suositukseen, jossa kahden viikon välein tapahtuva keikoilla käynti voi lisätä elinvuosia miltei vuosikymmenen edestä”, Fagan summaa.

Lisää luettavaa