Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kuuntelee musiikkia suoratoistoalustoista, mutta vain kolmannes maksaa palvelusta, kertoo tuore tutkimus

Tal Atlas / Creative Commons

"Valitettavasti musiikin tekijät saavat ilmaisversioista vähintään kymmenen kertaa pienemmän korvauksen", Teoston lisensointijohtaja Markus Kaarto muistuttaa.

Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin digitaalisia musiikinkuuntelutottumuksia mittaavan Polaris Nordic: Digital Music in the Nordics 2022  -tutkimuksen mukaan 91 prosenttia suomalaisista kuuntelee musiikkinsa digitaalisilta suoratoistoalustoilta, mutta vain 35 käyttää musiikkipalveluiden maksullisia versioita. Kaikkien pohjoismaiden keskiarvo on jopa 53 prosenttia, eli Suomi jää reilusti alle, vaikka maksullisten palvelujen käytössä onkin ollut pientä nousua. Yleisimmät syyt olla maksamatta musiikin kuuntelemisesta ovat yleisesti vähäinen musiikinkuuntelu, hyvät ilmaisversiot sekä maksullisten palvelujen liian kallis hinta.

”Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa yli puolet, 56 prosenttia vastaajista käyttää musiikkipalveluiden ilmaisversioita. Jostain syystä maksuttomat palvelut riittävät yhä monelle suomalaiselle musiikinkuluttajalle. Toivomme kehityksen menevän jatkossa muiden pohjoismaiden suuntaan, sillä valitettavasti musiikin tekijät saavat ilmaisversioista vähintään kymmenen kertaa pienemmän korvauksen”, Teoston lisensointijohtaja Markus Kaarto painottaa.

Suomessa musiikinkuluttaja striimaa päivittäin musiikkia noin 2,7 tuntia, mikä on vähiten muihin pohjoismaihin verrattuna. Eniten striimataan Ruotsissa, jossa keskimääräinen kuuntelija käyttää musiikin kuunteluun päivässä 3,8 tuntia. Youtube on kaikissa pohjoismaissa suosituin alusta (70% pohjoismaissa, 81% Suomessa). Eniten nousua musiikkialustoina ovat tehneet Instagram sekä TikTok, josta musiikkia kuuntelee 16% vastaajista ja josta tutkimuksen nuorin ikäryhmä, 12–17-vuotiaat, kertoo todennäköisimmin löytävänsä uutta musiikkia.

”On mielenkiintoista seurata, mihin kanavaan musiikinkulutus painottuu nuorimman ikäryhmän varttuessa aikuisikään. TikTok on jo musiikinkäytön osalta saavuttamassa muut sosiaalisen median alustat ja varmasti ohittaa ne jo lähitulevaisuudessa. Tämä on jatkossa otettava huomioon näiden palveluiden musiikinkäytön lisensoinnissa, jotta musiikin tekijät saavat niistä riittävän korvauksen”, pohtii Kaarto.

Tutkimus tehtiin huhti-toukokuussa 2022 yhteistyössä Teoston, Tanskan tekijänoikeusjärjestö Kodan ja Norjan Tonon kanssa. Tutkimus tehdään joka toinen vuosi ja sen toteuttaa tutkimusyhtiö YouGov. Voit tutustua tuloksiin tarkemmin täällä.