Tutkimus: Queen-fanit Sex Pistolsin kuuntelijoita empaattisempia

Olet mitä kuuntelet.

Tuoreessa tutkimuksessa on saatu selville, että maailmaa ”systemaattisesti” jäsentävät ihmiset tuppaavat kuuntelemaan ”intensiivisempää” musiikkia kuin ympäristöään ”empaattisesti” hahmottavat kanssaeläjänsä. Aivotoiminnan ja musiikkimaun yhteyttä on jäljitetty Cambridgen yliopistolla, jossa 4000 koehenkilön ajattelutyylien välisiä eroja pyrittiin kaivamaan esiin musiikkimakua ja persoonallisuutta kartoittaneiden kysymysten avulla.

Persoonallisuudeltaan empaattisten ryhmään siirrettiin saatujen vastausten perusteella heidät, joiden tapa ajatella ja toimia näytti olevan voimakkaasti sidoksissa muiden ihmisten tunnetiloihin ja niiden vaihteluihin. Systemaattisiksi puolestaan luokiteltiin henkilöt, jotka vaikuttivat kokevan maailman lähtökohtaisesti siellä vallitsevien sääntöjen ja lainalaisuuksien varaan rakentuneena paikkana. Testin musiikkiosiossa osallistujien tuli sitten laittaa mielekkyysjärjestykseen 50 keskenään tyylillisesti erilaista ääninäytettä (joukossa mm. pätkät folkia, punkia, metalia ja jazzia).

Persoonallisuusosion vastausten perustella empaattisiksi kategorisoidut ihmiset arvottivat korkealle mm. Queenin, Norah Jonesin ja Jeff Buckleyn musiikkia, kun taas niin sanotut systemaatikot nauttivat eniten Metallican ja Sex Pistolsin teoksista. Tutkimustiimiä johtanut lääkäriopiskelija David Greenberg analysoi tuloksia seuraavasti:

Vaikka ihmisten suosikkiartistit ja -bändit voivat vaihdella vuosien mittaan, havaitsimme, että henkilön empaattisuuden asteen ja ajattelun tapojen perusteella on mahdollista ennustaa, minkä kaltainen musiikki häntä yleisesti ottaen puhuttelee. Itse asiassa ihmisten kognitiiviset taipumukset saattavat ennustaa paremmin heidän musiikkimakuaan kuin persoonallisuuttaan. Spotifyn ja Apple Musicin kaltaiset palvelut käyttävät paljon rahaa luodakseen kuuntelutottumuksiamme laskevia algoritmeja. Yksilön ajattelutyylin tietämällä vastaavat toimijat voivat tulevaisuudessa kyetä säätämään kohdennettuja kappale- ja artistisuosituksiaan entistä tarkemmin.

Muissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on lisäksi havaittu mm. punkin ja metalin rauhoittavan kuuntelijoitaan sekä todettu metallifanien olevan muiden tyylilajien diggareita onnellisempia.