Tilastot sen kertovat: musiikin kuuntelu on selkeässä laskussa, vaikka sitä on saatavilla helpommin kuin koskaan

Tilastokeskuksen tänään julkaiseman vapaa-aikatutkimuksen mukaan musiikin kuuntelu on laskussa. Sekä 10–14- että 20–64-vuotiaat kuuntelivat vuonna 2017 vähemmän musiikkia kuin vastaavan ikäiset 1990- tai vielä 2000-luvun alussa.

Vuonna 1991 60 prosenttia 10–14-vuotiaista kuunteli musiikkia päivittäin, mutta vuonna 2017 vastaava luku oli pudonnut 50:een prosenttiin. Erityisen suuri pudotus on tapahtunut 35–44-vuotiaiden keskuudessa. Vuonna 1991 69 prosenttia ikäryhmän ihmisistä kuunteli musiikkia päivittäin, mutta vuonna 2017 luku oli enää 52 prosenttia.

Mielenkiintoisia muutoksia löytyy myös kuuntelutavoissa, sillä YouTubesta on muodostunut toiseksi suosituin musiikkimedia radion jälkeen. Fyysiset formaatit ovat kokeneet suosiossa kovan kolauksen. 1990-luvun alussa reilut 80 prosenttia ja 2000-luvun alussa vielä kolme neljästä suomalaisesta kuunteli musiikkia tallenteilta, mutta vuonna 2017 enää reilu kolmannes kuunteli musiikkia fyysisiltä äänitteiltä.

Mitä itse musiikkiin tulee, 10-14-vuotiailla kuunnelluimpia musiikin lajeja olivat pop, rap tai hip hop, EDM ja kotimainen iskelmä. 15–24-vuotiaiden keskuudessa suosituimmat musiikkityylit olivat puolestaan pop, rap tai hip hop, rock tai punk sekä EDM.

Hip hop onkin ohittanut rockin suosituimpana nuorten kuuntelemana musiikkina. Nuorten naisten keskuudessa ylivoimainen suosikki oli popmusiikki. 15–24-vuotiaista naisista lähes 90 prosenttia ja miehistä runsaat 60 prosenttia kuunteli popmusiikkia.

Miehet suosivat naisia selvästi enemmän kitaravetoista musiikkia kuten heavy metallia, rockia ja punkia, mutta toisaalta myös elektroniselle tanssimusiikille löytyy tuosta ryhmästä omat kuulijansa. Naiset kuuntelivat puolestaan miehiä enemmän pop-, iskelmä- ja viihdemusiikkia sekä klassista ja hengellistä musiikkia.

Rockmusiikin kuuntelu, etenkin heavy metalin osalta, on keski-ikäistynyt. Vuonna 2017 heavy metallin kuuntelu oli suurinta 35–44-vuotiaiden miesten keskuudessa (62 %) ja muun rockmusiikin kuuntelu 25–44-vuotiaiden miesten keskuudessa (72 %). Kaiken kaikkiaan kolmannes 45–64-vuotiaista kuuntelee rockmusiikkia. Tämän ikäryhmän miehistä yli 40 prosenttia kuunteli rockia tai punkia ja neljännes heavyä.