Paperi T on Radio Helsingin uusi musiikkipäällikkö – Uudistuvan kanavan ohjelmakartta julkaistaan ystävänpäivänä

Lopetusuhan alla olleen Radio Helsingin toiminnan jatkuminen varmistui viime vuoden lokakuussa, kun G Livelab -klubia pyörittävä Livelaboratorio Oy osti radion liiketoiminnan.

Uuden omistajan myötä myös radion sisältöön, ilmeeseen ja ulkoasuun sekä toimituksen fyysiseen sijaintiin tulee muutoksia, kerrotaan kanavan tuoreessa tiedotteessa. Yksi muutoksista on Radio Helsingin pitkäaikaisen toimittajan Henri Pulkkisen nimittäminen musiikkipäälliköksi. Pulkkinen tunnetaan myös artistinimellä Paperi T.

– E­del­li­nen va­ki­tui­nen työ­so­pi­mus mi­nul­la on­kin ol­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten vi­deo­vuok­raa­mos­sa. Nyt kä­vi näin. Mis­sään ei kuu­le niin pal­jon hy­vää mu­siik­kia kuin Ra­dio Hel­sin­gis­sä, ja aion teh­dä sii­tä vie­lä­kin pa­rem­paa, kommentoi kanavan musiikillisesta linjasta jatkossa vastaava Pulkkinen tiedotteella

Radio Helsingin tiedotteessa kerrotaan uuden ohjelmakartan astuvan voimaan ystävänpäivänä 14. helmikuuta. Sisältöjohtaja Maria Veitola kertoo olevansa ”aivan mehuissaan” kaikesta siitä, mitä kulissien takana on juonittu.

– Mi­kä pa­ras­ta, koh­ta ih­mi­set pää­se­vät kuu­le­maan ja nä­ke­mään sen kai­ken, Veitola toteaa.